Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
2 стр.

Образът на Паисий в „Епопея на забравените”

Резюме на тема "Образът на Паисий" в одата на Иван Вазов от цикъла "Епопея на забравените"...
3 стр.

Героят като образец на подражание на средновековния човек

Героят като образец на подражание на средновековния човек...
15 стр.

Латински сентенции и анализ

АНАЛИЗИРАНИ ЛАТИНСКИ СЕНТЕЦИИ 50 латински сентеции, заедно с превод + разбор на всяко изречение. Падежи, склонения и т.н....
10 стр.

Реферат по мениджъмт на ресурсите

Реферат по мениджъмт на ресурсите...
3 стр.

"Писмо"- Никола Вапцаров

Анализ на произведението "Писмо" от Никола Вапцаров...
4 стр.

Що е автор?

В материала се разглежда темата "Що е автор" според Мишел Фуко. Използвана е книгата "Генеалогия на модерността"....
3 стр.

Оноре дьо Балзак и "Дядо Горио"

Биография на Оноре дьо Балзак; Творчество; За романа „Дядо Горио“; Междутекстови връзки между някои творби...
15 стр.

Анализ на работата по планиране и прогнозиране във фирма

Dell Inc. е американска компания, която разработва, продава, ремонтира и поддържа компютри и свързани с тях продукти и услуги...
6 стр.

SWOT анализ на компания

Обобщен SWOT анализ, който представя оценка на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на компанията Apple, която е втората компания с най-голяма пазарна капитализация в света...