Филтрирай резултатите
1-10 от 658
50 стр.

Специални стоманобетонни конструкции

Специални стоманобетонни конструкции за магистратура по строителни конструкции...
19 стр.

Зони за отдих

Видове, особености, устройство на курортните комплекси. Зони за морски и планински отдих, балнеология и маршрутно-познавателен отдих. Селски туризъм. Функционално планова и обемно-пространствена композиция на зоните за отдих. Насоки в развитието им...
102 стр.

Енергийна ефективност на къща

Обект на дипломния проект е изготвянето на пълен качествен проект на автоматизирана отоплителна сградна инсталация за дадена сграда, добиваща топлина чрез изгарянето на пелети...
67 стр.

Проект за обзавеждане на обществена библиотека

Целта на дипломното задание е да се разработи интериорен проект на обществена библиотека, както и да бъдат проектирани подходящи мебели за обзавеждане на интериорното пространство...
20 стр.

Филипо Брунелески

Роден през 1377 година във Флоренция. В началото на кариерата си се е подготвял за скулптор и златар. През 1402 г. участва в конкурс за релеф на вратите на баптистерията "Сан Джовани"...
2 стр.

Урбанистични подходи от 19-и век

Характеристики и състояние на градовете. Преди началото на преустройствата си Париж и Барселона са били типични средновековни градове...
11 стр.

Изолация от ударен шум

Използването на видове изолация при ударния шум. Прилагането на видовете изолация и ефекта от тях...
24 стр.

Атинската харта

Запознава студентите с манифеста на съвременното градоустройство – атинската харта, и нейното съвременно приложение...
13 стр.

Принципи и критерии за устойчива архитектура и строителство

Устойчивото строителство представлява система от практики и технологии, които имат за цел опазване на околната среда. Целта му е да намали влиянието на сградите над околната среда през целия им жизнен цикъл...
2 стр.

Предмет на сградостроителството

Видове сгради - класификация. Елементи на сградите, класификация и предназначение. Изисквания към елементите на сградите...