Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
17 стр.

Парична политика на ЕЦБ след финансовата криза 2007-2009г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) е една от най-значимите институции не само на територията на европейския съюз, но и в световен аспект. ЕЦБ е основана на 1.06.1998 г. във Франкфурт, но официално започва да функционира от януари 1999 г...
19 стр.

Централно банкиране - функции и политики

Централната банка е „банката на банките“ в една държава и е независим държавен орган, който провежда паричната политика на страната, регулира търговските банки и същевременно предоставя финансови услуги...
14 стр.

Банкова система на Швейцария

Създаване и история на банковата система на Швейцария. Особености на швейцарския финансов сектор. Централна банка на Швейцария...
28 стр.

Влиянието на коронавируса върху банковия сектор в България

Общо въздействие на Covid-19 върху банковия сектор. Аналитична част. Сравнителен анализ на българския банков сектор с регионалния банков сектор...
12 стр.

Видове сделки с валута

Спот курс, спот пазар. Срочни валутни сделки. Фючърсни валутни сделки...
10 стр.

Краткосрочни депозити

Краткосрочните депозити са подходящ начин за съхраняване на средствата за период от 1, 2, 3, 6 и 12 месеца, като се получава допълнителен доход от лихви...
38 стр.

Кредит за лечение "Спаси живот"

Разработен бизнес проект по предмета Банково дело на тема: "Кредит за лечение". Една голяма част от хората по света се нуждаят от немалко пари за лечение, било то стоматологични нужди, пластични операции, процедури ин витро и др...
11 стр.

Финансиране, инвестиране и операции на търговските банки

Презентацията включва същността, принципите и функциите на банките, финансовото стопанство, инвестирането на банките и операциите, които извършват търговските банки...
25 стр.

Отчет за проведено практическо обучение в банка

Отчет за проведено практическо обучение в "Societe Generale Експресбанк" АД гр. Варна. Цел и причини за написване на доклада, история и седалище на фирмата, организационна структура и управление, цели и насоки, продукти и услуги и т.н...
16 стр.

Електронно банкиране на Банка ДСК

Платежни инструменти, смарт устройства, онлайн банкиране, история на банката...