Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
10 стр.

Едноклетъчни животни, паразитиращи по човека

Едноклетъчни животни, паразитиращи по човека за 7 клас...
19 стр.

Диворастящи растения и билки

Презентацията е предназначена за ученици от 7. клас, които изучават предмета биология и ЗО. Засегната тема се отнася до диворастящите растения и билки и съдържа съществена и полезна информация, която значително обогатява знанията на учениците....
13 стр.

Аутизъм и Епилепсия

Темата в презентацията е за аутизъм и епилепсия, и общото между тях....
15 стр.

Нутригенетика и Нутригеномика

Презентацията представлява 15 слайдове, в които е посочена информация относно двете нововъзникнали за последните десетилетия науки - Нутригенетика и Нутригеномика....
41 стр.

Картотека на животни.

Подцарство Същински многоклетъчни. Червеи, бозайници, риби, птици, земноводни и влечуги....
5 стр.

План конспект

План конспект урок на тема влечуги за седми клас ....
4 стр.

Борба с болести и неприятели по царевицата

За борба с болестите при царевицата се препоръчва отглеждане на устойчиви хибриди царевица и създаване на висок агротехнически фон,който осигурява оптимални условия за нормалното фенологично и физиологично развитие на културата....
7 стр.

Система за борба с болестите по картофите

Борбата с болестите по картофите започва още с избора на терена, върху който ще се засаждат.Почвите трябва да са добре обработени,да се поддържа висока агротехника, да се извършва балансирано торене с орг. и мин. торове и оптимално напояване....
11 стр.

Полова система

Презентация на тема мъжка и женска полови системи.
10 стр.

Мъхове и папрати

Презентация на тема мъхове и папрати за 7 клас. Ще се запознаете с устройство, размножаване, развитие на папрати и мъхове....