Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
14 стр.

Организация на речта

Организация на речта, форми на общуване, стилови в комуникациите...
24 стр.

Сключване на договори

B реалния живот договореностите не се постигат така бързо, понякога отнемат много време. Подготовката на подписаното от президента Обама през 2015 г. ядрено споразумение с Иран например е отнело цели 13 години....
29 стр.

Международен протокол

международен етикет Етикет при спазване на личното пространство Делово общуване...
2 стр.

Мотивационно писмо

Мотивационно писмо за кандидатстване в чуждестранен университет...
19 стр.

Създаване на устна делова комуникация

Създаване на устна делова комуникация. Диадичнa делова комуникация. Разговори по телефон. Устни разпореждания...
11 стр.

Бизнес комуникации

Добрите комуникационни умения не са само ключа към добрият живот, но също така и ключа към добрия бизнес...
19 стр.

Делови срещи и представителни форуми

В презентацията има информация за представителните форми на общуване в една организация. Деловите срещи и представителните форуми са такъв вид общуване, за обсъждане на бизнес въпроси, които предполагат колективно осмисляне и решение...
22 стр.

Формиране на меки умения, подпомагащи процеса на търсене на работа и адаптацията в работна среда

Какво означават термините меки и твърди умения? Каква е разликата между тях - примери за тези умения. Кои са по-важни?...
11 стр.

Комуникация и имидж на организациятa

Организациите са, най-общо казано, обединения на хора, които съществуват, за да постигнат определена цел. В света на бизнеса тази цел най-често е свързана с печалба...
6 стр.

Организации и технологии в бизнеса

План-тезис: Организация на работата и видове технологии в офиса. Организация, регистриране и движение на документите с партньори и клиенти. Организационно поведение. Протокол и етика на общуване