Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
15 стр.

Анализ на работата по планиране и прогнозиране във фирма

Dell Inc. е американска компания, която разработва, продава, ремонтира и поддържа компютри и свързани с тях продукти и услуги...
14 стр.

Времеви график на проект

Времевият график представлява разпределение на дейностите и задачите в проекта във времето...
13 стр.

Метод Делфи

Методът Делфи е разработен през 50-те и 60-те години на миналия век в Съединените щати, за да предскаже въздействието на бъдещите научни методи за водене на война...
17 стр.

Същност и значение на бизнес плана

Бизнес план се разработва по повод на идея за бъдещо развитие в контекста на предприемачеството. Основните проблеми са свързани с оцеляване и развитие. Целта на всяко управление е понижаване на риска и разширяване на дейността...
16 стр.

Същност на прогнозирането. Видове прогнози

Прогнозирането е обосновано предвиждане на възможни варианти за развитие на определени процеси, явления, тенденции и вероятността те да се реализират...
9 стр.

Управление на екипа

Планирането е процес на съгласуваност между членовете на екипа и осъществяването на действия, позволяващи на екипа да изпълни поставените пред него задачи за постигане на формулираните цели...
9 стр.

Бизнес модел

Кратко представяне на фирма. Мисия на фирмата. Бизнес модел. Канава на бизнес модела. Разяснения...
9 стр.

Областна стратегия за регионално развитие на област Пазарджик

Анализ на плана: Областна стратегия за регионално развитие на област Пазарджик 2005-2015 г...
28 стр.

Планиране и прогнозиране във фирма

Темата на курсовата работа е планиране и прогнозиране на реална фирма за млечни продукти. В разработката се включва анализ на дейността на фирмата...
7 стр.

Бенчмаркинг изследване между големи автомобилни марки

Сравнителен анализ между Volkswagen AG, Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG...