Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
83 стр.
56 стр.

Анализ и усъвършенстване дейността на фирма

Теоретико-методически аспекти на транспортната логистика. Анализ на дейността на “Спиди”. Възможности за усъвършенстване дейността на “Спиди”...
68 стр.

Проектиране и анализиране на оптична мрежа

Проектиране и анализиране на оптична мрежа по технология DWDM между шест града в Австрия. Mежду всички съседни точки трябва да се предвидят по три канала 10 GbE и два канала 100 GbE. Между три от градовете да се предвидят по два канала...
31 стр.

HTML, CSS

HTML е съкращение от hypertext markup language (буквално "хипертекстов език за маркиране") и е най-популярният език за изработка и описание на уеб страници...
41 стр.

Машини и технологии, използвани при класически метод за обработка на почвата

Обработката на почвата е от изключително значение за земеделските дейности. В тази област технологичният прогрес и използването на машини имат голям принос...
31 стр.

Индустриално предприятие

Индустриално предприятие. Същност ,видове индустриални предприятия, промишлена продукция, производствена програма, видове и типове производства, анализ на производствен процес...
80 стр.

Взаимовръзка между висшето образование и пазара на труда - същност и възможности

Целта на темата е да се анализира взаимовръзката на висшето образование с пазара на труда (неговите изисквания и приоритети) и доколко висшето образование в България в момента има подобна връзка (обучение-работа)...
57 стр.

Специфика на учебниците по литература за 7. клас

Учебниците и възможностите за структуриране на уроците като система. Анализ на христоматиите за 7. клас. Преглед на различните учебници по литература за 7. клас...
68 стр.

Сътрудничество между родители, ресурсен учител и учител в обучението на деца и ученици със СОП

Въпросът за обучението на децата с увреждане възниква още в древността. С течение на годините мисленето за възприемането на тези деца се променя...