Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
6 стр.

Протокол 1 Изследване на постояннотоков режим на R пасивна схема чрез PSpice.

Изследване на постояннотоков режим на R пасивна схема чрез PSpice....
24 стр.

Полупроводникови диоди

Полупроводниковите прибори и интегралните схеми са етапи от технологичната революция, довела до масовото им използване...
11 стр.

Електронни устройства за контрол и управление

Видове чипове. Изработка на чипове. Активни и пасивни сензори и др...
11 стр.

Електронен етап

Създават се огромни по размер и тясно специализирани машини. Програмирането им е било директно на машинен език. Хардуерът е бил на базата на релета и лампи...
15 стр.

Биполярни транзистори

Биполярни транзистори. Принцип на работа. Схеми на свързване и параметри...
17 стр.

QLED - принцип на работа и създаване

Светлинният диод с квантови точки (QLED) привлече много внимание за следващото поколение дисплеи поради предимствата си във високата наситеност на цветовете, регулируемото цветно излъчване и високата стабилност...
9 стр.

Съставяне на матрици на проводимости по метода на възловите напрежения

Протокол 2 по Теория на електронните схеми. Изследване на постояннотоковия и променливотоковия режим на усилвател чрез PSpice...
16 стр.

Изглаждащи филтри

В материала се разглеждат изглаждащите филтри, използвани в проектирането и конструирането на токозахранващи устройства. Показани са различните видове изглаждащи филтри, техните схемотехнични решения, техните плюсове и минуси...
6 стр.

Изследване на логически свойства и функционални схеми на R-S тригери

При последователностните логически схеми състоянието на изходните функции в определен момент от време t зависи от състоянието на входните променливи в същия момент от време и от вътрешното състояние...
10 стр.

Управление на скоростта на постояннотоков двигател

Модули за управление на скорост на базата на микроконтролер от серията ПИК...