Филтрирай резултатите
1-10 от 409
15 стр.

Климатични системи

Начин на енергийна консумация, броят навъншните тела на климатичната система и устройство на климатика...
22 стр.

Анализ на енергийните баланси с акцент върху добива и използването на петрола и природния газ на Украйна

От гледна точка на енергетиката, Украйна представлява интерес не само с печално известната Чернобилската атомна електроцентрала....
10 стр.

Защита на критичната инфраструктура в енергетиката

Презентацията представя основните понятия, похвати и методики за защита на критичната инфраструктура в енергетиката...
33 стр.

Гарантиране на енергийната сигурност при доставката на природен газ за ЕС

В статията са разгледани широк кръг въпроси, свързани с оценката на възможностите, рисковете и вероятните сценарии за гарантиране на енергийната сигурност на доставките на природен газ за Европа...
14 стр.

Дигитални подстанции

Дигиталните подстанции преодоляват разликата между аналоговото и цифровото, като позволяват по-безопасна работна среда и намалени разходи за поддръжка...
3 стр.

Технологични схеми за изгаряне на твърдите горива

Има технологична схема за изгаряне на твърдо гориво. То изгаря на няколко етапа, които в реални условия се застъпват един друг...
10 стр.

Начало и осъществяване на минните бизнес дейности в България

Минните предприятия са от индустриален тип и като такива реализират своята бизнес дейност в съответствие със законовите изисквания за регламентиране и протичане на стопанско-икономическия живот...
14 стр.

Системи за аварийно възстановяване на електропроводи

По време на силни ветрове и леден дъжд и температури около нулата се наблюдават идеалните условия за обледяване на проводниците и стълбовете. Това опасно явления е причината за скъсване на проводник от тежестта на натрупалия се лед...
23 стр.

Малка фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 кВ

Фотоволтаичната централа се изгражда в имот върху терена на специална метална конструкция, предвидена за монтаж на фотоволтаични панели...
14 стр.

Дигитални подстанции

Презентацията представя бъдещето на пренасянето и разпределението на електрическа енергия...