Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
16 стр.

Европейският съюз на кръстопът

В хода на историята си Европейският съюз се е сблъсквал с многобройни кризи и постепенно е въвеждал политически и институционални промени, за да повиши способността си да се справя с бъдещи извънредни ситуации...
6 стр.

Плюсове и минуси от членството на България в ЕС

С приемането в ЕС България автоматично става част от единен пазар с почти 500 милиона потребители, даващ възможност за свободно движение на стоки и капитали. Европейският съюз е най-големият търговски блок в света...
13 стр.

Европейски съюз

Основаване, седалище, държави от ЕС, символи, цели и задачи...
11 стр.

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС, наричан неофициално Съвет, министри от всички страни-членки обсъждат, изменят и приемат закони и координират политики...
3 стр.

Eвропейската комисия

Една от характеристиките, която прави Европейския съюз (ЕС) уникален, е неговата институционална структура, основана на перфектен баланс между наднационални и междуправителствени институции...
8 стр.

Националната сигурност на България сред съвременните съюзи на Европа

България заема мястото си в ЕС на 01.01.2007 г., до 2011 г. включително, българите са най-бедните и следователно стават нежелани в ЕС. Събитията претърпяват обрат, когато през 2014 г. европейският трудов пазар се отваря за българи...
4 стр.

Какво ще е мястото на България в (или извън) европейското семейство?

България е държава с многовековна и славна история. Още от създаването си до днес тя преминава през моменти на падение и възход. Всеки един етап от развитието на държавата ни е оставил белег в историята...
7 стр.

Същност, функции и еволюция на Европейския съюз

Европейската общност за въглища и стомана, Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия, създадени през 50-те години, са европейските общности. През 1965г. институциите се сливат...
9 стр.

Предприсъединителен процес на България

С вземането на решението за принципите на разширяване на ЕС от Европейския съвет в Копенхаген /1993 г./ на практика е даден старт на поредното безпрецедентно по мащабите си разширяване на общността...
15 стр.

Паметници и символи, представящи народите в ЕС

Презентация по тема за паметниците и символите, които представят различни народи в Европейския съюз...