Филтрирай резултатите
1-10 от 167
44 стр.

Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система

Сърдечна недостатъчност; сърдечна аритмия; сърдечна исхемия; хипертония; атеросклероза; тромбоемболичен синдром...
67 стр.

Тестове за идентичност и чистота на лекарствата

Определяне на физико-химични константи, оптични методи, тестове за определяне на граници за съдържание на примеси, тестове за стабилност...
58 стр.

Амини

Амините се разглеждат като производни на амоняка и могат да бъдат: първични, вторични, третични и четвъртични...
63 стр.

Анализ на лекарства с хетероциклична структура

Преобладаващата част от тези препарати съдържат азотни хетероатоми в циклите. Оттук съществена обща характеристика е наличието на по-слабо или по-силно проявени основни свойства...
9 стр.

Обвити таблетки

Таблетки, покрити с един или повече слоя от различни вещества - природни и синтетични полимери, смоли, гуми, неактивни и неразтворими пълнители, захари, пластификатори, полиоли, восъци, оцветители, а понякога и подсладители и др...
19 стр.

Антибиотици

Антибиотичното лечение започва своето развитие благодарение на откриването на пеницилина от Флеминг. Той е изолиран като субстанция и въведен в клиничната практика през 1946 г...
10 стр.

Теми по фармакогнозия

Кумарините са циклични производни на о-хидроксиканелените к-ни. Действие и приложение: кумарините имат разнообразна биологична активност - спазмолитично...
4 стр.

Бета-блокери

Неселективните бета-блокери се свързват както с бета1-адренорецепторите, така и с бета2-адренорецепторите и по конкурентен път намаляват окупирането им от адреналин, норадреналин и други бета-агонисти. В химично отношение някои от тях наподобяват...
3 стр.

Обща характеристика на въглехидрати и дроги, които ги съдържат. Лекарствени продукти

Въглехидратите са клас природни вещества, които са широко разпространени, представляват 80% от сухото вещество на растителните организми. Изградени са от Н,О,С с обща формула Cm(H2O)n и биват захарни алкохоли...
33 стр.

Производство на екстемпорални лекарствени форми

Производство на екстемпорални лекарствени продукти – общи положения, изисквания, норми и стандарти...