Филтрирай резултатите
1-10 от 339
11 стр.

Синдром на Даун

Синдром на Даун е вид геномна мутация при хората. Дължи се на появата на трета хромозома в 21-вата хомоложна двойка, оттам и терминът „тризомия 21“...
16 стр.

Синдром на Даун

Хромозомна аномалия, при която в 95% от случаите вместо нормалния брой от 23 двойни хромозоми (общо 46 хромозоми) – се наблюдават 47 хромозоми, като 21-вата хромозома не е двойна, а е тройна...
13 стр.

Болест на Хънтингтън

Болест на Хънтингтън е дегенеративно генетично разстройство, което засяга мускулната координация и води към когнитивен спад и психични проблеми. Обикновено става забележимо, когато човек е в средна възраст...
15 стр.

Kleefstra Syndrome

Синдромът на Kleefstra е генетично заболяване, причинено от аномалия в гена. Дори в най-редките случаи може да възникне мутация. Това заболяване може да засегне много части...
26 стр.

Същност и характеристика на Синдрома на Даун

Вид генна мутация при хората, при която деформацията на цялата или части от 21-вата хромозома, се изразява в поява на трета хромозома в 21-вата двойка, оттам и термина "тризомия 21"...
28 стр.

Моногенни и полигенни заболявания

Фенотипна характеристика. Група генетични заболявания. Причини - генни мутации, които се делят на две групи...
14 стр.

Комбиниран тежък имунодефицит

Тежкият комбиниран имунодефицит при конете е тежко протичащо имунодефицитно наследствено заболяване, което се характеризира с пълна неспособност на придобития имунитет да изгражда, координира и поддържа подходящ имунен отговор...
9 стр.

Хромозомни болести, свързани с аберации на половите хромозоми

Хромозомните болести са патологични състояния, които възникват в резултат на настъпили микроскопски бройни или структурни хромозомни мутации. Формираният хромозомен дисбаланс води до тежки смущения в соматичното, половото и интелектуалното развитие...
16 стр.

Взаимодействие на гени

Един ген може да определя много белези. Много гени могат да определят един и същи белег. Даден ген може да потисне или видоизмени действието на друг ген...
18 стр.

Хромозомни болести

Хромозомни болести. Етиология. Обща характеристика. Цитогенетични варианти на хромозомните болести...