Филтрирай резултатите
1-10 от 475
12 стр.

Пищови геодезия

Пищови по геодезия предназначени за студенти от ЛТУ-София...
12 стр.

Геодезия

Измервания. Видове грешки и техните свойства. Обработка на измервания с еднаква точност...
2 стр.

Пищови по геодезия

Пищови по тема номер 1 от изпитната програма през 2019 г...
5 стр.

Вертикални измервания

Същност и цел на вертикалните измервания. Видове нивелации в геодезията...
20 стр.

Фотограметрична обработка на аероснимките с AgisoftPhotoScan pro

Ортотрансформиране на цифровите аероснимки. Определяне на приблизителните елементи на външно ориентиране...
8 стр.

Аналогови картировъчни апарати и работа с тях

Вътрешно ориентиране се извършва на светещ пулт, като рамковите марки на диапозитива се съвпадат с гравираните линии на носача...
12 стр.

Нивелация

Определение за нивелация, видовете нивелация, инструментите, които се използват при нивелацията, оси и осови условия...
10 стр.

Кадастрални регистри. Видове, съдържание, отговорност. Досие на имота

Първите измервания в нашата страна са датирани около третия век и са извършени от римляните. Землищата на някои села са били маркирани с каменни знаци. А през 1880 година излиза Закон за въвеждане на поземлената книгa въз основа на данни...
3 стр.

Идеята за софистиката произлиза от времето на древна Гърция

Идеята за софистиката произлиза от времето на древна Гърция, която постепенно се разпространява в Рим.
9 стр.

Ред за решаване на полигонов ход

Описани са стъпките, за да се реши задача от типа полигонов ход, с формули и примери...