Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
11 стр.

Алуминий по Химия 10 клас

Презентация на тема Алуминий по Химия за 10ти клас....
21 стр.

Черния дроб и алкохола

Как влияе акохола на черния дроб , как се получават различните увреждания на черния дроб, опасността от смърт, видове болести от злоупотреба с алкохол и др....
18 стр.

Карбонилни производни на въглеводородите

Същността на карбонилните съединения, физичните и химичните свойства и хомоложния ред....
29 стр.

Серни оксиди и сярна киселина

Презентация на тема "Серни оксиди и сярна киселина"...
12 стр.

Синтез на амоняк

Презентация на тема синтез на амоняк за 10 клас по Химия...
11 стр.

Презентация за сяра

Презентация за сяра по ХИМИЯ - 1 курс, РУ АНГЕЛ КЪНЧЕВ...
19 стр.

Презентация за неметали

Презентация за неметали по Химия за 1 курс, РУ АНГЕЛ КЪНЧЕВ...
16 стр.

Оцетна киселина

Разгледани са физичните характеристики, химичните свойства, методите за получаване и значението в производството и бита....
11 стр.

Стъкло и керамика

Полезна информация за процеса на създаване на стъклото и керамиката; видове керамика;...
15 стр.

Алкохолът!

Алкохолът e най-древното и все още най-разпространеното вещество, което в зависимост от случая причинява релаксация, ярост...