Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
13 стр.

Фирмени кризи

Целта на изследването е да навлезе в естеството и топовете кризи ....
20 стр.

УниКредит Булбанк

Проект на фирма. 1.Основни стейкхолдъри 2.Управленска структура 3.Анализ на икономическата среда (PESTEL) 4.Анализ на индустрията (5-те пазарни сили) 5.SWOT анализ на фирмата 6.Възможна стратегия за фирмата...
4 стр.

Визия и мисия на УНСС във връзка с националните и наднационалните рамки

Научна Етика - Есе на тема Визия и мисия на УНСС във връзка с националните и наднационалните рамки...
11 стр.

Основни характеристики на пазара. Поведение на потребителя

Основни характеристики на пазара. Поведение на потребителя и потребителски избор...
26 стр.

Проект за създаване на 50 декара орехова градина

Проект по търговско предприемачество на тема "Създаване на 50 декара орехова градина"...
19 стр.

Управление на конфликтите

Тази презентация дава ясна основа на поведенческите връзки между отделните типове конфликти, както и техните специфики....
11 стр.

Повишаване на производствения капацитет в МАРИСАН и КОЛЕВ АД

Повишаване на производствения капацитет в МАРИСАН и КОЛЕВ АД - презентация на приключен евро проект....
10 стр.

Бюджетна структура на България

Курсова работа разработена по Бюджет и бюджетна политика...
52 стр.

ФУНДАМЕНТАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ

В тема 1 тълкуваме значението на икономическата наука и въвеждаме основните понятия и термини, които се използват в останалите теми от курса. В тема 2 разглеждаме основния координационен механизъм на пазарната икономика....
22 стр.

Външнотърговски договор

Външнотърговски договор презентация Външнотърговския договор е особено вaжен при нaрaствaне нa динaмикaтa и обемa нa междунaроднaтa търговия. Той изрaзявa конкретните нaсоки нa постигнaтото съглaсие между стрaните....