Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
26 стр.

Анализ на осигуреността с работна сила

Анализ на осигуреността с работна сила, използването на работното време и производителността на труда...
11 стр.

Анализ на пазара на труда в област Кюстендил

През последните години икономическата активност в област Кюстендил остава почти постоянна и ръстът на стойността и в страната я оставя на сравнително ниско ниво...
80 стр.

Взаимовръзка между висшето образование и пазара на труда - същност и възможности

Целта на темата е да се анализира взаимовръзката на висшето образование с пазара на труда (неговите изисквания и приоритети) и доколко висшето образование в България в момента има подобна връзка (обучение-работа)...
21 стр.

Цифрова трансформация на пазара на труда

Цифровата трансформация е интеграцията на цифровите технологии от компаниите и отражението на технологиите върху обществото...
7 стр.

Регулиране на пазара на труда

Регулирането на пазара на труда означава постигането на оптимално съотношение между търсенето и предлагането на труд чрез целенасочено въздействие...
4 стр.

Влияние на пандемията върху пазара на труда

Кризите, особено тези с размерите на днешната, неизбежно променят начина, по който функционира икономическия живот. Чувствителни промени търпи и самият начин, по който работим, както и правилата, по които функционира пазарът на труда...
8 стр.

Актуални проблеми на цената на труда

Актуални проблеми на цената на труда, работна заплата, осигуровки и данъци. Определянето на цената на труда и възнагражденията са основни елементи, които съществуват като обособени части от системата на пазара на труда...
34 стр.

БВП - основен индикатор за равнището на производство

Подходи за измерване на БВП. Номинален и реален, потенциален и фактически БВП. Състояние и развитие на БВП за периода 2010-2020 г...
5 стр.

Пазарът на труда на бъдещето

В исторически аспект пазарът на труда е свързан с реалните икономически процеси и степента на технологичния прогрес...