Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
9 стр.

Римската робовладелска икономика и нейните особености

Немските политици, икономисти и философи - Маркс и Енгелс характеризират античното общество като робовладелско общество. Античният начин на производство се базира на експлоатацията на робския труд...
10 стр.

Дейвид Рикардо - развитие на политическата икономия

В материала се разглежда един човек, който е оставил дълбока диря след себе. Той стои и в основите на икономиката, икономическата теория и като цяло икономическата мисъл...
17 стр.

Регионализация и глобализация

Световното стопанство е исторически формирана и развиваща се съвкупност от взаимосвързани национални стопанства на всички страни в света, международните икономически връзки и взаимоотношения...
13 стр.

Карл Маркс

Задачи върху Карл Маркс с решения и отворени въпроси...
8 стр.

Единство и противоречие между лично (индивидуално) и обществено благополучие

Общественото или още общото благополучие на народа, е заложено в общочовешките норми от хиляди години назад. Без да е нужно да правим дълбоки прочувания можем да разберем, че думата „благополучие“ означава щастие и лична удовлетвореност...
15 стр.

Фридрих Лист - влияние и възгледи

Курсовият проект разглежда влиянието на Фридрих Лист върху развитието на икономическите възгледи в миналото и сега.
10 стр.

Ефект на данъците

Ефекта на данъците, данъчен мултипликатор...
4 стр.

Меркантилизъм

Меркантилизмът се развива като икономическа теория и стопанска практика, названието меркантилизъм произлиза от италианска дума. в нарастването на богатството на нацията, меркантилизма вижда основна цел на икономическата дейност на обществото...
2 стр.

Сисмонди , Прудон, Маркс

Въпроси сързани с икономическите историци Сисмонди , Прудон, Маркс...
11 стр.

Възникване и развитие на икономическата мисъл (наука)

Зараждането на икономическите отношения датира от древността. Има данни за възникването на икономически отношения от около три милиона години пр.н.е....