Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
10 стр.

Същност и роля на предприемачеството в пазарната икономика

Същност и роля на предприемачеството в пазарната икономика. Функции на предприемача и видове предприемачество...
10 стр.

Комуникативни нарушения в развитието

Методика на обучението и логопедични интервенции при разстройства от аутистичния спектър...
7 стр.

Описание на кризисна ситуация и проблем

Кризисна ситуация и решение на проблема от международния търговец Sephora...
9 стр.

Приобщаващо образование

Дете на 7 години има трудности при усвояването на учебния материал – не знае още азбуката, не различава буквите, бърка цифрите, не може да оцветява, не успява да нарисува елементарна фигура, бързо губи интерес...
11 стр.

Казус по Управление на дълга

Оценка на състоянието на външния сектор на Република България и анализ на отделните характеристики на дълга за периода 1970 – 1992 г...
4 стр.

Дете с дислексия и дисграфия

Детето чете бавно и пише с много грешки, пропуска букви, заменя букви с близък графичен образ, (например „н“ с „к“, „т“ с „г“). Не може да догони своите съученици с обичайните педагогически методи и похвати...
6 стр.

Казуси по Право

Отговори на казуси по Трудово и осигурително право...
5 стр.

Личната сигурност по планинските пътища

Материалът представлява казус с решение по Управление на риска...
4 стр.

Педагогически подходи в социалната работа - казус

Иван от 9. клас има проява, свързана с агресия и побой на лице от ромски произход. В досието на ученика има постъпила недотам потвърдена и изяснена информация за участието му в банда, ориентирана към расова дискриминация...
10 стр.

Фирмена култура

Управленски казус относно фирмената култура и добър имидж на управлението...