Филтрирай резултатите
1-10 от 592
9 стр.

Комуникационни протоколи

Комуникационните протоколи са набор от правила и стандарти, които се използват за обмен на данни и информация между компютри, устройства или системи....
8 стр.

Информационен и комуникационен процес в авиационните организации

В реферата се описват комуникацията и информационния поток в авиационните организации като се дават и примери с комуникацията с външната среда...
11 стр.

Мобилните комуникации

Мобилните комуникации са използването на телекомуникации в мобилните телефонни мрежи. Условно се разделят на поколения, означавани с цифра и буква "G“ – 1G, 2G, 3G, 4G, 5G (g от англ. generation - поколение)...
11 стр.

Въведение в управлението на телекомуникационни мрежи

Въведение в комуникационните системи, компютърни системи, мрежи и комуникации, протоколи, мрежи , модулация и шифроване...
13 стр.

Проектиране на PON система

Основни методи за изграждане на PON система между краен брой потребители...
11 стр.

Логически канали в клетъчните системи

Организацията на работата на системата gsm включва последователност от събития за изграждане на връзки. Тази последователност от събития включва: инициализация, локализация на местоположението, както и процедури по установяване на връзка...
14 стр.

Въведение в спътниковите комуникации

Спътниковите комуникации са част от глобалната комуникационна мрежа. Те служат за предаване на информация на големи разстояния като използват за ретранслатор изкуствен спътник на Земята...
13 стр.

Анализ на изследванията в областта на директни комуникации между устройства

Постоянната нужда от увеличаване на капацитета на мрежата за задоволяване на нарастващите нужди на абонатите, доведе до развитието на клетъчните комуникационни мрежи от първо поколение (1G) до пето поколение (5G)...
9 стр.

Маршрутизация във VoIP мрежи

Основи на маршрутизацията, VoIP мрежите, специфични протоколи за маршрутизация във VoIP мрежите...
10 стр.

Мобилни комуникации

В днешно време сме свидетели на едно непрекъснато развитие и промяна на технологиите и начина ни на живот. Все повече навлизат електронните устройства в нашето ежедневие...