Филтрирай резултатите
1-10 от 348
22 стр.

Нитови съединения

Нитовите съединения са неразглобяеми съединения, при които две или повече машинни части се съединяват чрез нитове. Процесът се нарича нитоване (занитване)....
16 стр.

Щифтови, шпонкови и шлицови съединения

Показани са различните видове съединения и формули за решение...
11 стр.

Редуктор

Редукторът е съвкупност от зъбни предавки, предназначена да намалява оборотите на въртене на двигател, повишавайки въртящия момент без значителни загуби на мощност...
7 стр.

Верижни предавки

Приложение, класификация, конструктивни особености, предавателно отношение и изчисляване на товароносимост...
15 стр.

Верижни предавки

Верижните предавки са механични предавки с междинно гъвкаво звено (верига). Предавката се състои от два вала, върху които са монтирани две верижни колела, върху които е поставена веригата...
30 стр.

Машинни елементи

В материала има следното техническо задание: Да се конструира и изчисли спирателен вентил при следните изходни данни...
20 стр.

Червячни предавки

Червячни предавки. Видове, геометрия и предавателно отношение. Сили в зацепването и якостно изчисляване. Конструктивни особености.
25 стр.

Изчисляване и проектиране на едностъпален редуктор

Пълни изчисления на едностъпален редуктор, по зададен курсов проект...
10 стр.

Дешифриране на еволвентни цилиндрични зъбни колела с прави зъби

Дешифриране се извършва във всички случай, когато се налага да се възстанови износено или повредено зъбно колело и липсва конструктивна документация...
6 стр.

Вибродиагностика на търкалящи лагери

Търкалящият лагер е генератор на вибрации, породени от движението на търкалящите се тела по обособените в гривните на лагерите пътечки...