Филтрирай резултатите
1-10 от 473
15 стр.

Основи на механичното обработване

Основни понятия и определения в технологията на машиностроенето. Видове технологични процеси. Структура на технологичен процес. Типове машиностроително производство...
78 стр.

Технология за изработване на детайл "Зъбен блок"

Технологичен процес за изработване на цилиндрични зъбни колела. Технически изисквания. Заготовки и установяване. Методи за обработване зъби на зъбни колела...
2 стр.

Автоматизация и механизация на производството

Основни понятия, свързани с механизацията и автоматизацията на технологични процеси...
13 стр.

Хигиена на труда в машиностроенето

Машиностроенето все още е един от най-големите отрасли в икономиката. Българските машиностроителни фирми произвеждат много и различни метални изделия...
13 стр.

Поддържане, ремонт и модернизация на технологичното оборудване

Теми на реферата: Физическа същност на процеса ''износване''. Ремонтиране на търкалящи лагери...
7 стр.

Измерване на размери с нониусни и микрометрични интрументи

Измерването е съвкупност от действия, извършвани с определени технически средства, с които се цели определяне на числената стойност на дадена величина...
4 стр.

Предназначение на ъглите на режещия инструмент

Предназначение на ъглите на режещия инструмент. При обработване на маталитте чрез рязане се постига висока производителност на труда, когато металорежещата машина и инструментът се използват реално.
12 стр.

Устройство на ТС

Устройство на ТС. Разпределителната кутия е предназначена да предаде мощностния поток към движещите мостове. Освен това дава възможност за включване и изключване на предния или задния движещ мост...
7 стр.

Афокални системи

Афокални системи (АС) са тези, които изобразяват безкрайно отдалечени предмети в безкрайността...
12 стр.

Технологични процеси за изработване на големи корпусни детайли

Композитния материал се получава най-често от два изходни материала, като се цели да се получи материал, чийто свойства да са по-добри от изходните. На практика повечето композити съдържат материали в насипно състояние (матрица) и някакво свързващо...