Филтрирай резултатите
1-10 от 498
6 стр.

Определяне вискозитета на трансформаторно масло при различни температури

Определя се вискозитета на трансформаторно масло по метода на Енглер. Има формулата за изчисляване на визкозитета и на кинематичния визкозитет. Има теория за това как се извършва упражнението. Правени са опити и данните са записани в таблица...
10 стр.

Порьозни материали

Какво представляват нанопорьозните и микропорьозните материали. Класификация, значение, свойства и характеристики, основни приложения, производство и съхранение...
8 стр.

Корпус на въздухоохладител

Курсовото проектиране на въздухоохладителите включва запознаване с тяхното предназначение и конструкция. Изготвяне на технология за тяхната изработка, избор на материали, заваръчна апаратура, режими на работа, производствени норми и др...
13 стр.

Материалознание

Общ материал по Материалознание - постулати на Бор, квантови числа и много други...
9 стр.

Оптични стъкла

Оптични са тези стъкла, служещи за изработване на оптични уреди. Всички тези стъкла имат точно определени показатели на пречупване и дисперсия на светлината...
8 стр.

Влакна

Влакно е естествено или изкуствено вещество, което е значително по-дълго, отколкото е широко. Влакната се използват често при производството на други материали. Най-здравите инженерни материали често включват влакна, например въглеродни влакна...
17 стр.

Методи за синтез и изследване на перспективни материали

Понастоящем, съвременното материалознание има значителен принос за повишаване качеството на живот на обществото. Без съмнение, новите материали и методите за тяхното получаване са водещи и имат висок принос в тази насока...
17 стр.

ВИСОКОЕФЕКТИВНИ МАТЕРИСЛИ

Композитни материали на основата на метална и полимеран матрицаа
16 стр.

Особености в строежа на твърдите тела

Реферат по Физика и Материалознание, предназначен за курсова работа
23 стр.

Определяне на структурата на материалите

Терминът структура, в зависимост от контекста, може да се отнася за различни неща. Всичко около нас (включително и ние) е изградено от атоми, йони, молекули...