Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
10 стр.

Моето работно място

Презентация на тема "Моето работно място" по Управление на здравните грижи подготовка за изпит по Методика на обучението...
10 стр.

Обучението по фонетика в НУ

Звукът е първичен, а буквата е вторична и е белег на звука. Всеки звук се бележи с отделна буква. Учениците се запознават с 4 букви – две главни и две малки, като от тях две са ръкописни и две печатни....
21 стр.

Последствията от Ковид-19 върху образованието в България

Презентация по практикум във връзка с коронавируса и как той се отрази на образователната система на България...
14 стр.

Образователна система в Австрия

Австрийската образователна система има сравнително сложна структура, която предлага различни по вид и продължителност на обучението училища...
8 стр.

Идеи от природата. Летящо витло

План-конспект на урок по Технологии и предприемачество за 4 клас...
6 стр.

Обучението по БЕЛ в начален етап

Обучението по български език и литература в начален етап на основната образователна степен е свързано със запознаването на учениците с езиковите факти, правописните, правоговорните и пунктуационните правила...
2 стр.

Резюме на статия

Особености на развитието на началния етап на обучение по математика в другите страни...
49 стр.

STEAM обучение – същност, методи, технологии и инструменти

STEM обучението е интердисциплинарен подход към обучението, при който строго академичните концепции са съчетани с реални уроци...
15 стр.

Обучение и компетентности

Обучение, ориентирано към компетентности – потребност или модна вълна?...
26 стр.

Контролът в обучението

Учебният процес има различни характеристики. Той е целенасочен, двустранен, ръководен процес. Той е и контролен процес. Оттук следва голямата роля на проверката на знания и уменията...