Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
10 стр.

Предпоставки за развитието на международната търговия с услуги

Международната търговия е съвкупност от вноса, износа и реекспорта на стоки, услуги и други материални и нематериални ценности на група страни...
12 стр.

Основни етапи в развитието на международните отношения ХХ в.

В края на 19 в. икономическите и политически интереси на големите държави обхващат цялата планета т.е. световните взаимоотношения се глобализират...
6 стр.

Дейността на ООН за ядрено разоръжаване

ООН работи за предотвратяване на конфликти, помага на страните в конфликт да сключат мир, разполагайки миротворци и създава условия, позволяващи на мира да се поддържа и процъфтява...
5 стр.

Създаване на Европейския съюз

Етапи на развитие на уредбата на международните договори до наши дни. Процедура за ревизия на учредителните договори. Създаване на ЕС. Реформата на ЕС с Лисабонския договор...
8 стр.

Политическо сътрудничество по линия на ЕС и НАТО. Същност, форми и механизми на взаимодействие

Изграждането на европейска идентичност в областта на сигурността и отбраната се превръща в неотделима част от адаптацията на политическите и военните структури на НАТО към реалностите на периода, следващ приключването на Студената война...
16 стр.

Международно координиране на макроикономическата политика

Действията, които една страна предприема влияят в значителна степен върху другите страни, с които тя търгува. Това означава, че страните са взаимно зависими...
13 стр.

Eврoпeйскa зeлeнa сдeлкa - aнaлиз нa прoмeнитe в Eврoпa и пoзициятa нa Полша

Кoнцeпциятa „Eврoпeйскa зeлeнa сдeлкa“ oбхвaщa нaбoр oт пoлитики, прeдлoжeни oт Eврoпeйскaтa кoмисия, цeлящи дoстигaнeтo дo стeпeн нa климaтичнa нeутрaлнoст нa Eврoпa дo 2050 г...
3 стр.

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа е най-голямата световна междуправителствена организация, концентрирана в областта на сигурността...
14 стр.

Тероризмът в съвременния свят

Тероризмът се отразява предимно негативно на международните отношения на държавите. Както и във връзка с увеличаването на броя на терористичните атаки в началото на 21-ви век, усилията на цялата световна общност са необходими за борбата с него днес...
3 стр.

Теории за международните отношения

Една от класификациите на основните школи в науката за международните отношения е според това, кога възниква всяка от школите...