Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
2 стр.

Институцията на вакъфа

Институцията на вакъфа в устройството на Османската империя...
7 стр.

Терминологичен речник по маркетинг

Материалът обяснява някои от най-използваните термини в маркетинга...
2 стр.

Резюме на статия

Особености на развитието на началния етап на обучение по математика в другите страни...
5 стр.

Афазии при комуникативни нарушения

Материалът описва афазиите при комуникативните нарушения...
12 стр.

Казус и план на дете със СОП

Казус и план на дете със СОП по Български език...
8 стр.

Формули по Корпоративни финанси

Формули по КФ - проста лихва; сложна лихва; бъдеща стойност; бъдеща стойност на поредица от парични потоци...
6 стр.

Конструктивизъм, диаболизъм, имажинизъм, експресионизъм

Водещи в експресионистичната поетика са провокацията, фрагментът, експериментът, контрастът, деформацията, интуицията, субективната реакция, личностната емоция, естетиката на грозното...
81 стр.

Примерни тестове по Микроикономика

Примерни тестове за решаване по Микроикономика за ученици...
5 стр.

Българска революционна борба

Кратък опис на българското революционно движение в България...
3 стр.

Международните отношения в периода между двете световни войни

Урегулирането на международните отношения след края на Първата световна война и следвоенното устройство на света се осъществява на няколко международни дипломатически форума...