Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
15 стр.

Комуникациите в управлението

1. Значение на комунакацията 2. Цел на комуникацията 3. Елементи 4. Видове 5. Стилове и др...
14 стр.

Структура на предприятието

Управлява се от Мениджър производство. Производственият отдел отговаря зя ферментацията на закупените плодове, дестилацията , съхранението на проиведените дестилати и ракии....
12 стр.

Етичен лидер

Принципи на етичното лидерство. Характерни черти на етичните лидери. Джеф Безос и етичното лидерство...
16 стр.

Как изкуственият интелект може да промени управлението на стопанските организации

Изкуственият интелект (ИИ) се превърна в трансформираща сила в различни области, а въздействието му върху управлението на организациите е неоспоримо...
5 стр.

Организационно-управленска структура и взаимодействието на ръководителите в нея

Организационно-управленска структура и взаимодействието на ръководителите в нея по примера на "Ем Си" ЕООД...
17 стр.

Управление на виртуални екипи

Като повечето неща, виртуалната работа има положителни и отрицателни черти, както за организацията, която я прилага, така и за лицата, които работят виртуално...
18 стр.

Ефективни лидерски стилове за управление в организациите

Стилът на управление е стабилен набор от черти на лидера, проявени в отношенията му с подчинените. С други думи, това е начинът, по който шефът управлява подчинените си и по който той изразява модел на поведението си...
12 стр.

Стратегическо планиране

Стратегическото планиране помага да разберем какви сме и къде искаме да отидем, така че заплахите и възможностите на заобикалящата среда да бъдат използвани, като се имат предвид силните и слабите страни на организацията...
10 стр.

Анри Файол

Презентация с биография и постижения. Систематизирано е представена цялата информация по дати с пояснения и снимки...