Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
8 стр.

Политики за сигурност на информацията

Системата за управление на сигурността на информацията работи на база на процесният подход, като следва стъпките на т.н. цикъл на Деминг....
13 стр.

Дипломатическо представителство - видове, функции, ред на учредяване и прекратяване на функциите на дипломатическия представител, привилегии и имунитети; Дипломатически корпус

Дипломатическата служба е система от вътрешни и външни органи на държавата със специални представителни правомощия в международните и междудържавните отношения при изпълнението на целите на външната политика на държавите.
8 стр.

Национална сигурност

В реферата са описани същността, съдържанието и характеристиките на понятието за сигурност съгласно Стратегията за национална сигурност на България...
11 стр.

Мениджмънт на разузнавателната общност като част от системата за сигурност

Реферат по разузнавателна дейност и анализ. В него се описва същността и управлението на разузнавателната общност и методите за взимане на стратегически решения...
63 стр.

Противодействие на тероризма

Първите свидетелства за ефективността на психологическата война са от древногръцкия историк Ксенофон/т (ок. 431-350 г. пр.хр.). Той пише за употребата й срещу мирното население...
11 стр.

Противодействие на екстремизма и тероризма

Последните няколко години тероризмът и екстремизмът претърпя сериозни изменения. Това е така, защото той придобива съвсем нови качествени и количествени размери...
11 стр.

Съвременните рискове и заплахи за националната сигурност на България

Войната в системата за глобална сигурност. Демографските процеси в света. Цивилизационни различия и противоречия. Енергийна и икономическа сигурност...
18 стр.

Организирана престъпност в България от 1990 до днешно време

България е една от европейските държави с най-ниска престъпност до края на 80-те години на 20 век. През десетилетието нивото й нараства бавно - от 502 регистрирани престъпления на 1 000 000 души през 1980 г. до 663 на 1 000 000 през 1989 г...
3 стр.

Анализ на стратегически документ

Анализ на стратегически документ "Доктрина за информационна сигурност на Руската федерация"...
14 стр.

Национална сигурност - видове и политики

Материалът представя същността на националната сигурност и показва различните й видове и политики за нейното опазване...