Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
5 стр.

Облигационно право и облигационно отношение.

Облигационно право. Облигационно право и облигационно отношение. Общо обучение за договор....
78 стр.

Въззивна производство по ГПК

Презентация на тема въззивно производство по ГПК, напълно актуален материал към 2023г....
1 стр.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласен/на съм Районна прокуратура - гр.Враца да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с подаване на документи за участие в конкурс за длъжността...
2 стр.

Акционерно дружество

Търговско право АД предвидено за студенти които изучават дисциплината Търговско право...
5 стр.

Договор за управление и контрол (ДУК)

Всеки, който учи ОП или ГП може да се възползва, като покаже този доклад....
1 стр.

Пълномощно за представляване на фирма

Пълномощно за представляване на фирма пред ТД на НАП, НОИ и други институции...
4 стр.

Публично и частно право

- Публично право - Частно право - Материално право - Процесуално право - Вътрешно и международно право...
28 стр.

Държавоформиращи елементи

- Държавна територия - Нароът на държавата *понятие *гражданство - Държавна власт *суверенитет *държавен герб *държавен печат *национално знаме *хумн *ордени и медали...
16 стр.

Конституцията на Република България

Презентация на тема Конституцията на Република България, по основи на правото....
16 стр.

Юридически факти

Правото регулира обществените отношения и връзки чрез предоставяне на субективни права и юридически задължения на участниците в тях....