Филтрирай резултатите
1-10 от 472
14 стр.

Дунавска равнина

Дунавска равнина - географско положение, релеф, климат, води и други...
10 стр.

Торфища

В България депозитите от торф са оскъдни и обикновено попадат в защитени местности...
12 стр.

Рила планина

Рила е планина в Южна България, част от Рило-Родопския масив, и е най-високата планина на Балканския полуостров. Най-високият връх на Рила е Мусала, който е висок 2925 метра...
11 стр.

Природни забележителности в Стара планина

В материала са описани някои от най-големите забележителности на Стара планина...
17 стр.

Сакар и Странджа

Билото на Сакар е очертано от плоски върхове, като от тях се отделят дълги и стръмни ридове. Странджа е ниска планина с разлати ридове, ограничени от дълбоко всечени между тях речни долини...
13 стр.

Мелнишките пирамиди

Мелнишките пирамиди са скални образувания, които са едни от най- посещаваните от туристи скални пирамиди на територията на България.
12 стр.

Средногорие

Географско положение, релеф и полезни изкопаеми, климат, почви, растителност и животински свят...
10 стр.

Краище

Краището е разположено между Завалско-Планската планинска редица на север и планините Осогово, Влахина и Рила на юг. На изток достига до подножията на планините Витоша и Верила, а на запад до долината на река Южна Морава...
12 стр.

Рила

Презентация на тема ''Рила" за ученици. Представя сбита и поднесена интересно информация относно планина Рила...
15 стр.

Водопади в България

Презентацията съдържа някои от най-известните водопади на територията на България...