Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
17 стр.

Лятна практика

Лятна учебна практика по Зооинженерство за студенти от Тракийски университет....
10 стр.

Рецензия на "Фрида. Завладяващата биография на великата художничка"

Курсовата работа представлява анализ и рецензия на биографията "Фрида. Завладяващата история на великата художничка" от Хейдън Херера. В курсовата има анализ на корицата, основните моменти в книгата, критика и лично мнение...
12 стр.

Денудация

В резултат на рушителната и акумулативната дейност върху земната повърхност се образуват нови форми на релефа...
16 стр.

Как изкуственият интелект може да промени управлението на стопанските организации

Изкуственият интелект (ИИ) се превърна в трансформираща сила в различни области, а въздействието му върху управлението на организациите е неоспоримо...
6 стр.

Тематична картография

QGIS е информационна система за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на географски обвързани (пространствени) данни...
24 стр.

Управление на маркетинга в компаниите - Pepsi

Разгледана е маркетинговата стратегия на Pepsi. Това е американска мултинационална корпорация, оперираща в сферата на храните и напитките. Компанията бележи своето начало през 1898 г. в задния офис на аптека, а днес е сред лидерите на пазара...
10 стр.

Сравнение между характеристиките на клиентските (клубните) карти на конкурентни фирми

Кратка история на фирмите и тяхната стратегия за лоялност. Причини за въвеждане и използване на стратегия за лоялност в конкретните фирми...
6 стр.

Самооценяване на индивидуално-личностното поведение на първокласника

За педагога е важно още от първата година на пребиваването на детето в образователното пространство, да познава спецификата на детската самооценка и да съдейства за изграждане на положителен аз-образ на ученика...
9 стр.

Източници на правото и законодателството

Източник на правото означава "акт - документ", който съдържа правни норми. Юридическата сила на една правна норма означава, че правилото за поведение, което се съдържа в тази норма може да бъде изпълнено принудително...
13 стр.

Анализ, резултати и изводи от проучване на хранителен и двигателен баланс

Здравословното хранене е балансирана консумация на храна, осигуряваща повече от 40 хранителни вещества. Тези незаменими хранителни вещества включват 8 аминокиселини...