Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
6 стр.

Протокол 1 Изследване на постояннотоков режим на R пасивна схема чрез PSpice.

Изследване на постояннотоков режим на R пасивна схема чрез PSpice....
3 стр.

Допълнителна подкрепа за ученици със СОП

Характерни особености на учениците с физически увреждания в процеса на обучението. Форми на детската церебрална парализа. Необходимост от използване на помощни средства и технологии в процеса на обучението...
8 стр.

Процедура за подбор на персонал

Целта на процедурата е да подпомогне процеса на набиране и подбор на най-добрите кандидати за определено работно място във фирма...
4 стр.

Изследване на логически елементи

Указания за провеждане на лабораторното упражнение. Изследване статични параметри на инвертор...
3 стр.

Протокол за психологично изследване при възрастни

Задачата е да се определи нивото на самооценка, емоционалните реакции и типа на характера...
5 стр.

Треска преди Коледа

Протокол на наблюдавана ситуация по Изобразително изкуство в четвърта възрастова група (6-7 г.) на тема: "Треска преди Коледа"...
3 стр.

Задължения на медицинската сестра на дневна смяна

В материала прегледно по точки са обяснени всички задължения, които има една медицинска сестра при работа в дневна смяна...
7 стр.

Футбол

Протокол от педагогическо наблюдение на урок по Физическо възпитание и спорт за трети клас...
9 стр.

Съставяне на матрици на проводимости по метода на възловите напрежения

Протокол 2 по Теория на електронните схеми. Изследване на постояннотоковия и променливотоковия режим на усилвател чрез PSpice...
7 стр.

Изследване на схеми с диоди

Материалът включва схеми и времедиаграми в софтуерния продукт LTSpice...