Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
19 стр.

Връзки с общественността и медии

презентация за пр- в сектор административна сигурнсот...
13 стр.

Моделиране на административни процеси

Целесъобразно в процеса на моделиране е да се дефинират принципи, правила и норми, които водят до ефективно, ефикасно и рентабилно моделиране на работните процеси в администрацията...
19 стр.

Защо слагаме знак за равенство между публична администрация и бюрокрация

Администрацията логически се свързва с държавната организация. Една страна може да е земеделска, индустриална или технологическа, но в съвременните условия тя винаги е и чиновническа. Всяка държава има многобройна и развита публична администрация...
19 стр.

Функции на публичната администрация

Публичната администрация съществува откакто съществува и самата държава. Историята на държавата е и историята на нейната администрация...
12 стр.

Електронно управление - същност, тенденции, развитие и начин на реализация

Съществуват множество определения за е-правителство и е-управление като някои от тях приравняват значението на тези понятия, докато други определят малка, но значителна разлика помежду им...
26 стр.

Структура и функции на публичната администрация

Административната дейност е една от проявите на държавната власт. Държавната власт е единна, но тя извършва различни функции, без да нарушава своето единство...
22 стр.

Държавно административно управление в Гърция

Елинизмът се свързва с периода на завоеванията на Александър Велики и с разпространението на гръцката култура и извън пределите на Европа. В Средновековието гърците започват да се смятат за римляни (ромеи), а елин започва да означава езичник...
6 стр.

Mедийна манипулация

Mедийната манипулация е поредица от свързани техники, при които медиите създават образ или аргумент, който благоприятства техните специфични интереси. Tакива тактики могат да включват използването на логически заблуди, психологически манипулации...
33 стр.

Изследване на политиката в областта на регионалното развитие в България за периода 2009-2018 година

Настоящият курсов проект е насочен към изследването на политиката в областта на регионалното развитие в България пред последните десет години...
6 стр.

Защита правата на човека

Европейска конвенция Защита правата на човека........