Филтрирай резултатите
1-10 от 501
15 стр.

Задачи за самоподготовка по Местно самоуправление и регионално развитие

Заданието се състои от 3 компонента: коментар по зададени тези; таблица за сравнения; развиване на тема...
5 стр.

Регионално и местно планиране

Същност на политиките за регионално и местно развитие. Видове политики за териториално развитие. Технологично-организационни аспекти на регионалното и местно планово развитие...
33 стр.

Регионална политика

Регионалната политика има нарастващо значение в последните 30 години в Европа. Това прави постоянно актуални въпросите за системата за управление, причините, инструментите и резултатите от нейното прилагане...
5 стр.

Задача по Регионална икономика

Кратка характеристика на български район. Избрана е област Монтана...
4 стр.

Казус за град Х

Основни краткосрочни цели при разработване на бюджета на град Х...
10 стр.

Проучване, анализ и проблеми на град Троян

Община Троян заема централно място в националната територия - в подножието на Средна Стара планина. Тя е част от северозападен район от ниво 2 в южната част на Ловешка област...
17 стр.

Публични блага

Какви са видовете публични блага и примери за предоставяни такива в България, по-конкретно българското метро, въздухът, автомагистралите и кратък анализ на магистрала "Хемус"...
10 стр.

Визия за постигане на устойчиво регионално развитие в област Пазарджик

Темата за устойчивото регионално развитие през 2020 година не само, че не е непозната на обществото, но е основна както от гледна точка на националните стратегии за развитие, така и в практическите действия, които извършваме в ежедневието си...
34 стр.

Географски изследвания за състоянието и възможностите за развитие на транспорта в селските и планинските райони на област Пазарджик

Анализите и изследванията, свързани със състоянието и възможностите за развитие на транспорта в България придобиват все по-голяма актуалност през последните няколко десетилетия. Този факт е обясним, защото транспортът оказва голямо влияние...
28 стр.

Влияние на транспортната инфраструктура върху регионалното развитие в област Пазарджик

Оценка на влиянието на пространственото развитие на транспортната инфраструктура върху регионалното развитие на Пазарджишка област...