Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
9 стр.

Специфика на калкулиране на строителната продукция

Специфика на калкулиране на строителната продукция...
27 стр.

Плащания, базирани на акции и планове за участие в акционерната собственост-същност, представяне и оповестяване във финансовите отчетина D4t4 Solutions Plc и META PLATFORMS INC.

Извън стандартното предлагане на акции и опции, компаниите все по-често се ориентират към предлагането на един различен пакет капиталови инструменти (restricted stock unit (RSU), stock appreciation rights (SAR) и Phantom Sahres).
4 стр.

Задача по Счетоводство на капиталовите дружества

Курсова работа решена задача по Счетоводство на капиталовите дружества- задача 24- вариант 1...
4 стр.

Актив ли е за отчетната единица работната сила

Есе по Основи на счетоводството на тема "Актив ли е за отчетната единица работната сила?"...
14 стр.

Съдържание, състав и структура на активите на предприятието

Описание на сдържанието,състава и структурата на активите на предприятието...
15 стр.

Англоезична, френска и немска счетоводни школи

Теориите в счетоводството представляват становища и размисли, представени с цел надграждане на текущото ниво на счетоводството и предизвикване на дебат и размисъл. Те се разделят на 3 части, като преди тях се включва основната.
12 стр.

Етичен кодекс на професионалните счетоводители

Етичен кодекс на професионалните счетоводители (в сила от 30 юни 2006 г.). Общо приложение на кодекса. Професионални счетоводители на публична практика...
2 стр.

Отчет за приходите и разходите

Отчетът за приходите и разходите е финансов отчет, който дава представа за приходите и разходите, свързани с дадена компания или бизнес за определен период от време...
21 стр.

Сравнителен анализ между стандартите МСС 41 и НСС 41

Материалът характеризира основните моменти в стандартите МСС 41 "Земеделие“ и НСС 41 “Селско стопанство” като се установят техните прилики и разлики...
12 стр.

Характеристика на счетоводната програма „Бизнес навигатор“

Използвания в сферата на счетоводството от редица компании счетоводен софтуер „Бизнес навигатор“, какви са предимствата от неговата употреба, функционалностите, които предлага, както и други негови технически характеристики...