Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
16 стр.

Учебна практика по психосоциална работа

Цели и задачи на портфолио са свързани с разкриване на същността на социалните услуги и обучението ни по Социална работа, която има за цел усъвършенстване на уменията ни по Социална работа и съчетаването на теория и практика по социална работа....
7 стр.

Проблеми на социалната политика в образованието

В материала са разгледани основните проблеми на социалната политика в сферата на образованието....
16 стр.

Световна банка

Гледната точка на Световната банка относно пенсионните реформи...
24 стр.

Пенсионна реформа

ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ – ЕТАПИ, ПРЕДПОСТАВКИ И ФИЛОСОФИЯ Доц. Д-р Й. ХРИСТОСКОВ...
17 стр.

Социална политика

РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР НА ПЕНСИННООСИГУРИТЕЛНА СИСТЕМА НА Р. БЪЛГАРИЯ...
17 стр.

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Доброволният пенсионен фонд дава възможност за дългосрочно индивидуално спестяване на всички, навършили 16 г. Той позволява на работодателите да осъществят модерна политика в сферата на човешките ресурси, като осигуряват своите служители...
3 стр.

“Дайте ми лоша демокрация, дори болна демокрация, но все пак демокрация!”

Демокрацията е модел на управление, при който властта за вземане на решения по икономически, политически и социални въпроси зависи от населението...
10 стр.

Семейни помощи за деца

Семейните помощи са предназначени да подпомогнат посрещането на разходи за родители и семейства, свързани с раждане и отглеждане на дете...
28 стр.

Трудова и социална рехабилитация на хората с увреждания

Социалната интеграция като резултат означава активна вграденост на индивид или група хора с увреждания във всички сфери на обществения живот, при равен старт и при отсъствието на каквато и да било пряка или косвена дискриминация...
16 стр.

Ефективност на програмите за хабилитация и рехабилитация на зависими лица

Постигнатите резултати по отношение на дълготрайни ремисии са високи, затова си струва да се инвестират средства в създаването на такъв тип социални услуги. Добре е да се опишат предимствата на добрите практики, които се ползват в тези центрове...