Филтрирай резултатите
1-10 от 109
12 стр.

Зъбен кариес

Кариесът е инфекциозен процес. Разрушават се твърдите зъбни тъкани - емайл и дентин, като се разлага тяхната белтъчна основа...
28 стр.

Зъбен кариес в детска възраст

Зъбният кариес е трансмисионна бактериална инфекция, чийто резултат е деструкция на зъбните тъкани под влияние на киселинно-продуциращи микроорганизми, намиращи се в зъбната плака...
15 стр.

Апаратура в зъботехническата лаборатория

Всяка добра зъботехническа лаборатория разполага с нужната за професията и облекчаване на работата, апаратура. Тя е разположена в съответните за целта зони, които са физически разграничени...
18 стр.

Корозия на денталните сплави

В основите на корозията лежат окислително-редукционните процеси. Поради протичане на електрохимични реакции металите са по-податливи на корозионни атаки. По време на корозионния процес се получава частичното им или цялостно разтваряне...
23 стр.

Комбинирано протезиране с телескоп-коронки

Клиника, предимства, недостатъци, материали, от които се изработват телескоп-коронките...
4 стр.

Горни големи кънтици

Големите кътници са общо 12 на брой - по три във всяка челюстна редица - първи, втори и трети голям кътник....
2 стр.

Видове кавитети за лечение на зъбния кариес

Основни елементи на кавитетите. Изисквания към кавитетните форми...
12 стр.

Изолация на оперативното поле с кофердам

Кофердам е еластично платно от латекс, което се използва за изолация на зъбите от слюнката и влагата по време на работа. Кофердам предпазва също от поглъщане и аспирация на отпилките и прах...
10 стр.

Орална патология при генетични синдроми в детска възраст

Материалът е използван по повод клиничен случай на дете със синдром на Даун...
15 стр.

Топографска анатомия на глава. Regio Temporalis

Топографска анатомия на глава. Разположение: латералната страна на черепа. Граници: между linea temporalis superior и arcus zygomaticus, в костната fossa temporalis...