Филтрирай резултатите
1-10 от 733
38 стр.

Антисеизмично проектиране на сгради

Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения. Лекции по ПСКСВ...
22 стр.

Технология на строителството

Студентите получават знания относно структурата, съдържанието и физико-механичната същност на производствените процеси, които се извършват на строителната площадка...
11 стр.

Продукти и изделия за отводняване на покриви и тераси

Съществена част от хидроизолацията на покривите и терасите на сградите е правилно подбраното и качествено изпълнено отводняване...
9 стр.

Проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на жилищна сграда

Определянето на необходимите водоснабдителни норми и водни количества за захранване на сградата е извършено съгласно чл. 18, ал. 1 на нормите. Сградата е с 5 обитатели с водоснабдителна норма съгласно приложение № 2 на нормите...
16 стр.

Проектиране на организацията на строителството

Фаза на инвестиционно проектиране. Провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение на строителството...
5 стр.

Строителни материали и изолации

Курсова задача по дисциплината Строителни материали...
13 стр.

Основни понятия в сградостроителството

Конструктивни системи и схеми. Подготвителни работи на местостроежа. Отводняване на терена...
13 стр.

Лятна практика по сградостроителство

Начини на изпълнение при различни сгради...
9 стр.

Защо избрах да се обучавам в тази специалност?

Професията строителен инженер по водоснабдяване и канализация има както плюсове, така и минуси. Хубаво е, че тази специалност е не само търсена в днешно време, но и добре платена...
18 стр.

Нанотехнологии в строителството

Нанотехнологията засяга научната сфера, която изучава структурни единици с размери до 100 nm. Материалите с наноразмери проявяват уникални свойства в сравнение с материалите с нормални размери или дори с молекулите...