Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
12 стр.

Техническо конструиране и моделиране в ДГ

Презентация по Методика на обучението по конструиране и технологии в ДГ...
24 стр.

Осветлението като фактор на работната среда

Осветлението изпълнява не само естетични функции, но е много важно поради здравословни причини и може да предотврати разход на енергия....
28 стр.

Надеждност на невъзстановими обекти

Основните параметри, свързани с надеждността на невъзстановимите обекти. Дадени са няколко задачи за упражнения...
14 стр.

Заваръчна машина

Материалът показва начина на работа с машина за заваряване на арматурна заготовка...
14 стр.

Въжен електротелфер

Въжените електротелфери са предназначени да работят като товароподемни механизми (стационарни) или като механизми за вдигане и придвижване на товари (придвижни). Те могат да работят самостоятелно или вградени в повдигателни съоръжения...
5 стр.

Технологично обзавеждане и технологии за външно измиване на лек автомобил

Предназначение на външното измиване. Изисквания на съоръженията и помещенията за измиване. Технологично обзавеждане за външно измиване. Предназначение, устройство и действие...
12 стр.

Машината в света на човека

Машината е съчетание от координирано действащи механизми. Тя е дело на човека - резултат от множество последователни изобретения. Машината се ражда от идеите на множество хора...
7 стр.

Улично осветление

Уличното осветление е външно осветление, предназначено за осигуряване на безопасно движение на пътни превозни средства и пешеходци...
20 стр.

Кавитационно и ерозийно износване на материалите

Темата разглежда явлението кавитация, имащо негативно влияние при износване на материалите...
3 стр.

Изследване на яркостен дискомфорт във вътрешни осветителни уредби

Наличието на светлинни петна с яркост, значително превишаваща яркостта на адаптация в зрителното поле, може да предизвика чувство на неудобство и напрегнатост. Прието е тези усещания да се наричат яркостен дискомфорт...