Филтрирай резултатите
1-10 от 771
14 стр.

Международен съюз на компаниите за комбинирани превози UIRR

Презентация за Международен съюз на компаниите за комбинирани превози (UIRR) за популяризиране на комбинирания транспорт...
7 стр.

Състояние и развитие на железопътната инфраструктура в България

През първата половина на 20 век започва интензивно строене на нови жп линии, чиято дължина достига до 3533 км, от които 2618 км са открит път, а 916 км са линии в гарите...
15 стр.

Устойчиво развитие на транспорта в България

Транспортът има ключова роля за икономическото и общественото развитие. Той генерира растеж чрез улесняване на търговията с индустриални и селскостопански стоки, както и чрез увеличаване на възможностите за достъп до здравеопазване, образование и други...
10 стр.

Анализ и оценка на риска в автомобилния транспорт

В сектора на автомобилния транспорт, както и във всички останали икономически дейности, е важно да се обръща внимание на условията на труд, за да се гарантира наличието на квалифицирана и мотивирана работна ръка...
23 стр.

Международна организация за гражданска авиация

Международната организация за гражданска авиация е специална организация, осигуряваща добре организирано планиране и развитие на международната система за въздушен транспорт...
11 стр.

Организация на работата в Пристанище Лом

Пристанището е търговско дружество - оператор на национално многофункционално пристанище за обработка на насипни и генерални товари, специализирано в товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване и мерене...
9 стр.

Надеждност, риск и безопасност на системите за автоматично управление на метро влакове

Един от ключовите елементи за функционирането на всички новоизградени метростанции е цялостната изградена мрежа от автоматизирани системи за мониторинг, управление и контрол от най-висок клас...
14 стр.

Управление на сигурността на жп гара София

Безопасността в железопътния транспорт е първото и най-важно условие за осъществяване на транспортния процес. Управлението на безопасността е сложен и комплексен процес, изискващ цялостен подход при неговото решаване...
6 стр.

Сегментиране на транспортния пазар

Пътният транспорт възниква с появата на първите колесни превозни средства, които изискват за нормалното си придвижване специално подготвени трасета - пътища...
12 стр.

Транспорт на света

Транспортният сектор е известен като обслужващ сектор, сектор на услугите или сектор на нематериалното производство. Той включва всички стопански дейности с нематериален характер...