Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
14 стр.

Гастрономически туризъм

презентация за курсова работа, домашна работа или презентация за изпит....
17 стр.

Безопасно придвижване с Велосипед на пътя

Устройство на Велосипеда Правила и задължения на велосипедистите Законът за движение по пътищата...
15 стр.

Модел на система на туризма

Идеята, генерирана от автора, следва да бъде аргументирана по отношение на нейната иновативност (иновативни идеи щебъдат поощрявани). Предложеният модел на системата на туризма следва да демонстрира познаване на теоретичните основи по дисциплината....
11 стр.

Маркетингови комуникации в туризма на предприятие

Курсова работа на тема: Възможности за развитие на маркетинговите комуникации на избрана туристическа фирма....
9 стр.

Историческо развитие на туризма

1. Въведение 2. Ранни форми на туризъм 3. Развитие през Новото време 4. Масовият туризъм през 20-ти век
23 стр.

Влияние на глобализацията върху туризма във Великобритания

Курсова работа на тема Влияние на глобализацията върху туризма във Великобритания...
17 стр.

Винен туризъм

Проект "Тематично пътуване за специализиран вид туризъм" Съдържание: 1. Целеви пазарен сегмент 2. Програма 3. Цена 4. Начин за резервации 5. Реклама и продажби...
17 стр.

Сравнителен анализ на обслужването

Сравнителен Анализ на Обслужването в Maritim Hotel Paradise Blue, Албена и вIberostar Selection Anthelia, Тенерифе, Испания...
16 стр.

Състояние и възможности за развитие на селски и аграрен туризъм в район Тракия

Целта на настоящата дипломна работа е да се изследват възможностите за развитие на селския и аграрен туризъм в район Тракия, като се предлага конкретен бизнес план за подобряване на развитието на туризма в село Строево....
12 стр.

Комуникация и общуване в отделните видове места за настаняване и ЗХР

Презентация за общуването в институции и предприятия свързани с обслужването на туристи...