Филтрирай резултатите
1-10 от 415
5 стр.

Управление на риска и оценка на произведения на изкуството

Център за съвременно изкуство. Управлението на риска в художествена галерия или музей изисква множество подходи...
21 стр.

Роля на мениджъра за намаляване на риска в управлението на фирмата

Управленските дейности са пряко свързани с рисковите ситуации при предсказването на резултатите и вземането на решения за управление в настоящия проблем...
12 стр.

Основни рискове пред бизнес организациите и начини за минимизирането им

Определяне на риска от мениджмънта. Метод, ход, стил и поведение на управлението при риск. Обобщение...
5 стр.

Личната сигурност по планинските пътища

Материалът представлява казус с решение по Управление на риска...
16 стр.

Влияние на инфлацията

В курсовата работа са описани същност и причини за инфлацията, видове инфлация, последици от нея, рисковете, които тя крие и антиинфлационни мерки...
14 стр.

GAP анализ

Този анализ се прилага в случаите, когато текущите резултати на компанията имат несъответствия с планираните...
11 стр.

Управление на риска в банковия сектор

Рискът може да се дефинира като непланирано събитие с финансови последици, което води до загуба или намаляване на възможностите за разплащане...
2 стр.

Възвръщаемост и риск на инвестиция в различни икономически ситуации

Възвръщаемост на инвестиция за периода на нейното ползване в общи линии е отношението (печалба за периода на инвестицията) като десетична дроб или в съответните проценти...
15 стр.

Риск при инвестициите в предприятието

Взимането на правилни инвестиционни решения зависи от уменията и знанията както на финансовите мениджъри във фирмата, така и на инвестиционните посредници, акционерите и частните предприемачи...
5 стр.

Изравняване на риска

Изравняването на риска е един от най-съществените моменти в работата на застрахователя. При приемане на обектите за застраховане, застрахователят не може винаги да направи съответен подбор...