Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
24 стр.

Задача по топлоснабдяване

Определяне и регулиране на топлинни товари. Определяне на разходите на мрежова вода, абонатни станции, хидравлично пресмятане на топлопреносни мрежи...
5 стр.

Проект коли под наем

Проект на C# от тип Windows Application. Условието е следното трябва да имаме текстово поле за името на потребителя и телефона, падащ списък за колата, картинка,3 чекбокса, един лейбъл с цената под картинката и един бутон.Избрани 3 чекбокса -10% отстъпка
3 стр.

Механика на материалите упражнение 12

Механика на материалите упражнение 12- решени задачи...
7 стр.

Действие на магнитното поле върху проводник с ток

Магнитно поле. Особености на магнитното поле. Сила на Ампер. Правило на изпънатите пръсти на лявата ръка...
6 стр.

Изпитна работа по Бизнес статистика

Материалът включва три задачи по Бизнес статистика, които са решени изчерпателно с включени формули...
6 стр.

Мисловна карта

Мисловна карта на тема - Теории на мотивацията...
6 стр.

Погасителен план на кредит по финанси на предприятието

Предположете, че сте взели дългосрочен кредит от българска банка. Определете неговите характеристики: размер, срок, лихвен процент, съпътстващи разходи. Разпишете в таблица неговия погасителен план и изчислете цената на финансиране с този кредит...
7 стр.

Производствен мениджмънт

Проста средна плъзгаща променлива. Пресмятане на прогноза, грешки, абсолютно отклонение и средно отклонение...
28 стр.

Надеждност на невъзстановими обекти

Основните параметри, свързани с надеждността на невъзстановимите обекти. Дадени са няколко задачи за упражнения...
9 стр.

Работа с текстови файлове на език "С"

Текстовият файл представлява последователност от символи, като всеки символ се съхранява в отделен байт...