Филтрирай резултатите
1-10 от 147
12 стр.

Инжекционно приложение на антибиотици при деца и възрастни

Инжекционно приложение на антибиотици при деца и възрастни. Профилактика и борба със страничните явления при прилагането им...
20 стр.

Хистамин и хистаминови антагонисти

Хистаминът е молекула, която действа в тялото ни както като хормон, така и като невротрансмитер, за регулиране на различни биологични функции. Той присъства в значителни количества както в растенията, така и в животните...
15 стр.

Калциеви антагонисти

Калциевите антагонисти са въведени в практиката преди повече от 35 години (1969 г. от Albrecht Fleckenstein). От тогава до днес те са претърпели значителна еволюция и намират приложение като съвременни медикаменти за лечението на редица заболявания...
17 стр.

Лечение на сърдечна недостатъчност

Лечението на сърдечната недостатъчност. Дигоксична интоксикация. Препарати...
86 стр.

Теми за държавен изпит по фармакология

Фармакологията изучава действието на лекарствата върху организмите. Двата дяла на фармакологията: фармакодинамика, който определя броя на рецепторите, които взаимодействат с молекулите на ЛВ и фармакокинетика...
15 стр.

Антибиотици

Антибиотиците са лекарства от групата на антиинфекциозните агенти, които убиват бактериите или потискат техни основни жизнени функции...
68 стр.

Теми за държавен изпит

Фармакокинетика: пътища на въвеждане, трансмембранен транспорт и резорбция, разпределение и екскреция на лекарствата...
3 стр.

Приготвяне на прахове с цветни съставки

Кои са цветните съставки, начин на смесване, оситняване. Изпълняване на рецепти Подробно описана технология. Методи на изчисляване на еднократна и денонощна доза...
12 стр.

Продукти на живака

В практиката намира приложение живакът като метал (под формата на сива живачна маз), неорганичните и органичните съединения. Йонизиращите живачни съединения проявяват антисептично действие – бактерицидно, вследствие на образуване на живачни албуминати...
2 стр.

Тренболон хексахидробенцилкабонат (Параболан)

Тренболон хексахидробенцилкабонат е по-известен с търговското си наименование Параболан. Този стероид е от фамилията на Тренболона и представлява най-дългия естер от тази група...