Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
14 стр.

Указатели - Базово програмиране - Лекция 9 ТУ - Варна

Дефиниция • Указателите са адресите на променливата в паметта. Адресът, който се използва за да се именува променливата (за да се посочи променливата) е указател....
21 стр.

Мускулна тъкан

Лекция по биология мускули предназначен за студенти...
28 стр.

Теми физикална терапия

Физиотерапията използва за лечение и профилактика непреформирани и преформирани физикални фактори-слънце, въздух и вода....
8 стр.

Видове музикални дейности в началното училище

Пеенето в началните класове се разглежда преди всичко като хорово, а не индивидуално изпълнение. За да пее в колектив детето трябва да владее своя глас. Певческата култура се основава на хорово-вокалните навици....
11 стр.

Общо застраховане и имуществено застраховане

Лекция по дисциплината Застраховане на недвижима собственост в УНСС...
53 стр.

Минерално хранене при растенията

Лекция на тема Минерално хранене при растенията от дисциплината Физиология на растенията....
4 стр.

Ценности, култура и възпитание

Лекция по Теория на възпитанието. Ценности, култура и възпитание - специфика на ценностите като социален феномен...
5 стр.

Разлагане на рационална дроб на сума от елементарни дроби

Лекция по Висша математика. Използва се следствие от теоремата на Гаус за нулите на полином...
33 стр.

Конкурентоспособност

Лекция по Конкурентоспособност, част от дисциплината Икономика на търговията...
21 стр.

Икономически цикъл

Същност и фази на икономическия цикъл. Повтарящите се колебания в икономиката показват наличието на цикличност на производството, при която последователно се редуват спадания и подеми в стопанската активност...