Филтрирай резултатите
1-10 от 146
11 стр.

Заболявания на нервната система

Нервна система. Заболявания на централната нервна система. Неврози. Механични увреждания на главния и гръбначния мозък...
24 стр.

Множествена склероза и миастения гравис

Множествената склероза е хронично възпалително автоимунно заболяване на централната нервна система. Засяга се бялото мозъчно вещество, като имунната система нарушава целостта на миелиновата нервна обвивка...
67 стр.

Мозъчно-съдови болести

Те включват няколко заболявания, възникващи в резултат на различни нарушения на мозъчното кръвообращение...
16 стр.

Придобити дизартрични и дисфагични нарушения

Както и афазиите, така и придобитите говорни нарушения (дизартрия и дисфагия) винаги се наблюдават в рамките на неврологичен синдром...
15 стр.

Характеристика на дизартриите при квадрипаретична форма на ДЦП

Детската церебрална парализа (ДЦП) е едно от най-разпространените и характерни неврологични заболявания в света. Церебралната парализа при децата е заболяване на главния мозък и най-вече отделите, които ръководят действията и положението на тялото...
19 стр.

Нервна система

Нервната система осъществява връзката на организма с околната среда. Регулира дейността на всички останали органи и системи...
35 стр.

Нервни болести

Разработка по лекционния курс по Нервни болести за специалност ''Медицински сестри''...
15 стр.

Сензорно-перцептивна система на човек

Сензорно-перцептивната система на човека се изгражда от усещанията, възприятията, представите и въображението...
6 стр.

Кохлеарен неврит

Слуховият нерв се намира във вътрешното ухо, откъдето ред импулси се подават към мозъка, при което човек разпознава звукa и неговата посока. В днешно време често можете да срещнете хора, които страдат от загуба на слуха...
13 стр.

Невралгии

Невралгията представлява краткотрайна, често рецидивираща болка в определена част на тялото или по протежение на специфичен нерв. Окципитална невралгия. Тригеминална, глософарингеална невралгия. Постхерпетичната невралгия...