Филтрирай резултатите
1-10 от 107
12 стр.

Въпроси за изпита МУ-Варна

Въпроси за изпита по патофизиология 2023г. Направени са от хора които са минали теста...
20 стр.

Етиология и патогенеза

Етиологията и патогенезата на различни видове заболявания са предмет на изучаване на патофизиологията...
7 стр.

Алергични реакции

Основната роля на имунната система е да защитава организма от чужди клетки и субстанции като бактерии, вируси, гъбички и други, както и да разпознава и разрушава патологични клетки и молекули, които се образуват в тялото...
41 стр.

Патофизиология на сърдечно-съдовата система

Компенсаторни механизми. Сърдечна недостатъчност - определение, етиология, форма, патогенеза. Нарушения на ритъма и проводимостта. Заболявания на ендокарда...
20 стр.

Черен дроб

Етиология на чернодробните заболявания. Патогенеза на чернодробните увреждания. Типове чернодробна дисфункция...
11 стр.

Цироза

Чернодробната цироза представлява необратимо увреждане на архитектониката на черния дроб, което се характеризира с хепатоцитно увреждане, фиброза и възлеста регенерация на чернодробния паренхим...
11 стр.

Myasthenia gravis

Миастенията е заболяване, при което е нарушено предаването в нервномускулния синапс и се характеризира с болестна уморяемост на напречнонабраздената мускулатура...
7 стр.

Възпаление

Възпалението е основен, сложен местен патологичен процес, предизвикан от действието на различни външни (екзогенни) и вътрешни (ендогенни) патологични агенти...
6 стр.

Патофизиология на храносмилателната система

Храносмилането се осъществява в специално устроена система от последователно свързани отдели - храносмилателна система. То представлява химично разграждане на хранителните вещества - белтъци, въглехидрати и мазнини, под действието на специфични ензими...
17 стр.

Патофизиология на сърдечно-съдова система - артериална хипертония

Човешкият организъм е саморегулираща се система, чиято основна цел е самосъхранение в контекста на средата, в която е поставен. Артериалното налягане е резултат на процесите, свързани с вътрешната регулация, чиято цел е интеграция на всички органи...