Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
8 стр.

Възпитание и самовъзпитание в училищна среда

В тази тема ще се опитам да разгледам възпитанието от страна на родителите, възпитанието от училищната среда и самовъзпитанието на личността.
10 стр.

Интеркултурна педагогика

Педагогическа стратегия на контакта и взаимообогатяването на културите. Тя не е свързана с някаква нова дисциплина, която да се преподава в училище, а е система от принципи...
10 стр.

Базисни международни форуми за приобщаващо образование

Основни предпоставки за възникване на приобщаващото образование. Изредени са няколко от най-базисните международни форуми за приобщаващото образование...
16 стр.

Детска педагогика

Начална училищна възраст от 6 до 10 години. Психосоциални фактори, училищна готовност, периодични глобални оценки...
11 стр.

Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП

Правила за безопасност и движение по пътищата. Предоставен е казус, по който учениците трябва да размишляват. Децата ще бъдат разделени на отбори и всеки отбор ще има капитан. Целта на задачата е децата да научат правилата за движение...
27 стр.

Педагогиката като наука

Лекция по Педагогика за въведение в основите на науката...
2 стр.

Моят професионален автопортрет на учител

Виждам себе си като лидер, защото лидерът в училище успява да обединява всичките си ученици, да ги вдъхновява за нови идеи, да провокира желание в учениците си за постижения и успехи...
5 стр.

Тържество за 8 март

Сценарий за тържество по случай Празника ма майките под формата на стихчета, песни за мама и драматизация на приказката " Под гъбата "...
3 стр.

Какви качества трябва да притежава добрият начален учител и защо аз мисля, че ще бъда добър учител?

В моят живот личният пример за добър учител са моите майка, баба и моята класна от началното училище. Моята майка е логопед, но тази професия си взаимодейства с педагогиката, тъй като човек, трябва да намери правилен подход към детето...
3 стр.

Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване

План-конспект на урок по Математика за 1 клас от час по Хоспитиране в началното училище...