Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
5 стр.

Пищов по НРАП

Пищов по Национална и регионална аграрна политика. Материалът е предназначен за студенти от 3 курс...
9 стр.

Пищов по БЕЛ

В материала има всичко нужно за изпита по БЕЛ за втори курс...
21 стр.

Пищов по Теория на кораба

Материалът предлага на едно място основни термини и понятия за кораба под формата на въпроси и техните отговори...
2 стр.

Пищови по геодезия

Пищови по тема номер 1 от изпитната програма през 2019 г...
2 стр.

Избягване конфликт на интереси

Помощен материал от типа "пищов" на тема "Избягване конфликт на интереси"...
1 стр.

Закон за сумиране на случайните грешки

Средната квадратична грешка и дисперсията на истинското разпределение са свързани, като средната квадратична грешка е една оценка на дисперсията, която може да се направи при краен брой измервания...
2 стр.

Анализ на грешките

Статистическите грешки са в самата природа на измеряемата величина. Най-често срещаният пример за статистическа грешки е броят на импулсите от някакъв детектор на йонизиращо лъчение за определен интервал от време...
13 стр.

Карл Маркс

Задачи върху Карл Маркс с решения и отворени въпроси...
2 стр.

Вероятностни разпределения

От множествата вероятностни разпределения, които се използват при анализ на експериментални данни, три играят особена роля. Това са: биномиалното разпределение, пуаосновото разпределение и гаусовото, или както още е известно нормалното разпределение...
8 стр.

Плуване

Пищови за изпит по плуване към НСА "Васил Левски" в София...