Филтрирай резултатите
1-10 от 583
26 стр.

Здравен профил на област Сливен – раждаемост, смъртност и естествен прираст

Курсовата работа е предназначена за студенти със здравен профил по дисциплината "Социална медицина" ....
3 стр.

Социална история на заболяване

Задание по Социална медицина СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО....
3 стр.

Социалната медицина като наука -определение, предмет, задачи, методи. Здраве и болест. Социални фактори на здравето/болестта

Социалната медицина е мултидисциплинарна научна област, която изучава връзката между социалните фактори и здравето на населението....
20 стр.

Консултиране и медиация на дете с увреждане и СОП

Медицинска, социална и педагогическа подкрепа, консултиране и алгоритъм на действие при дете с проблеми в развитието, ранни предиктори на изоставане - диагностика, терапия и рехабилитация, насочване към ТЕЛК, диспансеризация....
27 стр.

Синдром на Жилбер

Биостатистика при диагностицирани пациенти със синдом на Жилбер...
17 стр.
7 стр.

Социална рехабилитация и интеграция на слепи и слабо зрящи деца

Родителите на такива деца играят важна роля в интеграцията им. Едно дете не трябва да се чувства различно от останалите. То не трябва да бъде убеждавано, че има проблем, който едва ли не го прави различно от другите деца...
12 стр.

Контрол върху употребата на алкохол

Алкохолизъм. Програма за Промоция на здравето. Контрол върху употребата на алкохол...
24 стр.

Онкологичните заболявания като социалнозначими заболявания

Определение за онкологичните заболявания и тяхната епидемиология. Стадиране на онкологичните заболявания. Рискови фактори за развитие...
11 стр.

Задължения на пациента. Задължително лечение на пациента

Информираност на пациента за естеството на заболяването, ползите и рисковете от евентуална терапия и последствията от нея. Задължения на пациента. Задължително настаняване и лечение на пациента...