Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
12 стр.

Феромагнитни материали. Основни свойства и приложения.

При температура по-ниска от точката на Кюри феромагнитните материали имат доменна структура и спонтанна намагнитеност, което определя техните трудни за моделиране и важни за технологията свойства....
2 стр.

Травма

Съкратена тема - Травма. Класификация. Патофизиология. Клиника...
4 стр.

Влияние на родителските стилове върху развитието на детето

Раждането дава начало на връзката между родител и дете, тя има значимо значение за развитието на детето. Този контакт може да помогне на детето да стане това, което иска да стане...
5 стр.

Същност на универсалните оборотни данъци

С универсалните оборотни данъци (general sales tax) могат да се облагат всички предлагани на пазара стоки и услуги. Предметният им обхват включва суровините, полуфабрикатите и стоките за крайно потребление...
5 стр.

Монохибридно кръстосване

Монохибридно се нарича кръстосване, при което се проследява унаследяването на един признак...
3 стр.

Основни категории психични явления

Веднъж възникнали психичните процеси протичат във времето и съответно угасват или изчезват. Тяхната действеност и актуалност се изразяват във факта, че те са винаги някакво действие...
22 стр.

Облигационно право

В Древния Рим облигацията се изразявала във физическата обвързаност на длъжника. Длъжникът, при най-древния договор за заем, бил обвързван с вериги или волски жили от страна на кредитора...
13 стр.

Тревожни разтройства. Депресия. Шизофрения

Шизофренните разстройства се характеризират с отклонения в мисленето и възприятията и с афект, който е или несъответствен или пристъпен...
4 стр.

Класификация на тъканите

Тъканите представляват площни текстилни изделия, получени чрез взаимно преплитане на най-малко две системни нишки, разположени взаимноперпендикулярно...
3 стр.

Видове книжовни езици. Старобългарски и новобългарски книжовен език

Терминът „книжовен език“ се появява през Възраждането. С него си служат Петко Славейков, Любен Каравелов, Христо Ботев, Марин Дринов и други...